voor een positief migratiebeleid

Het maatschappelijke middenveld, actoren uit de sociale sector, culturele vakbonden, geëngageerde burgers en meer zetten zich al lange tijd in voor mensen zonder wettig verblijf om samen campagne te voeren voor een positief migratiebeleid.

Door de jaren heen is het Belgische en Europese migratiebeleid steeds repressiever geworden, waarbij de nadruk ligt op grenscontroles, arrestaties, detentie en uitzetting van migranten, het criminaliseren van mensen zonder wettig verblijf en het ingevaar brengen van hun meest fundamentele rechten.

Deze tendens van afsluiting is bevorderlijk voor het stimuleren van een discours over onveiligheid en geeft misleidende signalen af. Daarom is het nu belangrjiker dan ooit om samen te werken aan een ander, positief migratiebeleid.

« In My Name Nationaal Platform » is een nationale beweging die actoren uit diverse sectoren samenbrengt rond een duidelijke gemeenschappelijke visie en politieke eisen. Dit platform staat open voor alle actoren die zich bij deze mobilisatie willen aansluiten, door middel van het geven van zichtbaarheid aan concrete acties die plaatsvinden en behartigen van politieke belangen.