Wie zijn we

In My Name – Nationaal Platform

Hoe zijn we tot hier gekomen?

Copyright: Fabienne Pennewaert

Weinig bekend of onbegrepen bij het grote publiek en vergeten door politici, vertegenwoordigen mensen zonder wettig verblijf vandaag de dag duizenden mensen die beroofd zijn van hun meest fundamentele rechten, ook al zijn ze een integraal onderdeel van onze samenleving. Velen van hen zijn dat al jaren soms 5, 10 of zelfs 20 jaar.

Een lange strijd voor basisrechten

Deze administratieve situaties zijn het gevolg van een schadelijk migratiebeleid en het slecht functioneren van beleidsinstanties op het gebied van asiel en migratie.

Al jaren mobiliseren deze niet-erkende mensen zich samen met het maatschappelijk middenveld (verenigingen, collectieven, organisaties, burgers, enz.) via verschillende campagnes voor duurzame en humane oplossingen, zowel binnen de betrokken groepen mensen als in verschillende sectoren van de samenleving (cultureel, sociaal, universiteiten en hogescholen, enz.). De oproepen naar de politiek waren talrijk, maar ontoereikend om sans papiers in staat te stellen hun rechten te doen gelden.

Er zijn weliswaar twee tijdelijke regularisatieoperaties geweest in 2000 en 2009, waardoor duizenden mensen een verblijfsvergunning in België konden krijgen. Deze “pleisteroperaties” lieten echter vele anderen in de kou staan en boden geen oplossing voor de structurele tekortkomingen van de verblijfsprocedures.

Tienduizenden burgers betuigen hun steun

De afgelopen twee jaar waren er nieuwe grote mobilisaties. Deze niet-erkende mensen en hun vraag tot regularisatie stond centraal op de politieke agenda en de berichtgeving.

Eind januari 2021 bezetten enkele honderden mensen van de “Union des sans papiers pour la régularisation” de Begijnhofkerk in Brussel, gevolgd door de gebouwen van de ULB en de VUB. 475 van hen gingen twee maanden in hongerstaking. Geen enkel element uit hun dossier, dat de Dienst Vreemdelingenzaken als positief had voorgesteld tijdens de onderhandelingen om de hongerstaking eind juli 2021 te beëindigen, voldeed echter…

In maart 2021 lanceerden de Coordination des sans-papiers de Belgique en Sans papiers TV de nationale campagne We are Belgium too, met de steun van meer dan 100 organisaties. De petitie van de campagne, die opriep tot regularisatie op basis van duidelijke en permanente criteria en de oprichting van een onafhankelijke commissie, haalde meer dan 46.000 handtekeningen op.

In december 2021 lanceerden de Coördinatie van de sans-papiers van België, de Union des sans-papiers pour la régularisation en het Collectif Zone Neutre de nationale campagne “In My Name” om een nieuwe wet te eisen voor de regularisatie van alle niet-erkende mensen in België.

Het doel van de campagne was het indienen van een zogenaamd burgerwetsvoorstel. Een procedure bij het federale parlement om als burgers een wetsvoorstel in te dienen. Het ingediende wetsvoorstel legde duidelijke, eerlijke en permanente criteria vast voor regularisatie en de oprichting van een onafhankelijke commissie die beroepsprocedures behandelt. De campagne verzamelde 35.000 handtekeningen en het wetsvoorstel werd op 8 november 2022 door vertegenwoordigers van de sans papiers gepresenteerd in het parlement. Een historische dag waarop de stem van niet-erkende mensen eindelijk weerklonk in het parlement.

Een nationaal platform voor een positief migratiebeleid

Omdat er weer geen politiek antwoord volgde met concrete maatregelen, was er nood aan een volgende stap. We moeten absoluut uit de politieke impasse geraken voor de mensen in deze precaire situaties.

Opnieuw hebben collectieven van sans papiers en organisaties in 2023 onvermoeibaar verder gewerkt om nog een bredere coalitie op de been te brengen, met name aan Nederlandstalige kant.

Met één duidelijk doel voor ogen: een zo breed mogelijke nationale beweging opbouwen met het oog op de verkiezingen van 2024.

Het platform vraagt daarom om een nieuwe regularisatiecampagne op basis van duidelijke en eenvoudige criteria. Maar het vraagt ook om een meer structurele hervorming van de procedures, met als doel een einde te maken aan deze fabriek van irreguliere verblijfssituaties.

Samen het tij keren. Doe je mee?

We nodigen daarom het maatschappelijk middenveld, culturele kringen, academici, de klimaatbeweging, ngo’s, vakbonden, organisaties van mensen zonder papieren (niet-erkende burgers), enz. uit om zich bij deze brede coalitie aan te sluiten en mee een nationale campagne voor een positief migratiebeleid te lanceren!

We zullen samen nadenken over hoe we het komende jaar actie kunnen ondernemen om verandering af te dwingen bij de verkiezingen en in het regeerakkoord van 2024.

Het is tijd om het tij te keren!

Het is tijd voor een positief migratiebeleid!

Doe mee